Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils

  1. Aplica tecnologies de desenvolupament per a dispositius mòbils avaluant les seves característiques i capacitats.
  2. Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils analitzant i fent servir les tecnologies i llibreries específiques.

Programació multimèdia

  1. Desenvolupa programes que integren continguts multimèdia analitzant i fent servir tecnologies i llibreries específiques.

Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils

  1. Selecciona i prova motors de jocs analitzant l’arquitectura de jocs 2D i 3D.
  2. Desenvolupa jocs 2D i 3D senzills fent servir motors de jocs.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF