Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Selecciona i prova motors de jocs analitzant l’arquitectura de jocs 2D i 3D.

 • Descriu els conceptes fonamentals de l’animació 2D i 3D.
 • Identifica els elements que componen l’arquitectura d’un joc en 2D i 3D.
 • Analitza els components d’un motor de jocs.
 • Analitza entorns de desenvolupament de jocs.
 • Analitza diferents motors de jocs, les seves característiques i funcionalitats.
 • Identifica els blocs funcionals d’un joc existent.
 • Defineix i executa els processos de render.
 • Reconeix la representació lògica i espacial d’una escena gràfica sobre un joc existent.

2. Desenvolupa jocs 2D i 3D senzills fent servir motors de jocs.

 • Estableix la lògica d’un nou joc.
 • Crea objectes i defineix els fons.
 • Instal·la i utilitza extensions per al tractament d’escenes.
 • Utilitza instruccions gràfiques per determinar les propietats finals de la superfície d’un objecte o imatge.
 • Incorpora so als diferents esdeveniments del joc.
 • Desenvolupa i implanta jocs per a dispositius mòbils.
 • Realitza proves de funcionament i optimització dels jocs desenvolupats.
 • Documenta les fases de disseny i desenvolupament dels jocs creats.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències