Referències

Bibliografia bàsica

Oehlke, A; Balakrishnan, Suryakumar (2015). Learning LibGDX Game Development- Second Edition. Birmingham, Regne Unit: Packt Publishing.

En aquest llibre trobareu els conceptes bàsics de la programació en LibGDX d’una manera clara i entenedora. El llibre està en anglès i basa les explicacions en la creació d’un joc de plataformes.

Cejas, A; Saltares, D (2014). Libgdx Cross-platform Game Development Cookbook. Birmingham, Regne Unit: Packt Publishing.

Col·lecció de receptes (cookbook) per a la creació de jocs en 2D per a LibGDX. En llengua anglesa i per a usuaris més avançats.

Bibliografia complementària

Cho, JS (2014). The Beginner’s Guide to Android Game Development. Dublín, Irlanda: Glasnevin Publishing.

Llibre sobre la programació de jocs en Android, comença des dels conceptes més bàsics de la programació en Java per arribar a crear i publicar un joc en Android.

Zechner, M; Green, R (2015). Beginning Android Games 2nd Edition. Nova York, Estats Units: Apress.

Aquest llibre us ajudarà en l’aprenentatge de creació de jocs en Android, tant en 2D com en 3D. Basa l’aprenentatge amb exemples d’aplicacions en 2D i en 3D.

Adreces d'interès

http://developer.android.com/index.html

Pàgina oficial per a desenvolupadors d’Android. Es té accés a tota la documentació, guies, recursos, etc.

https://libgdx.badlogicgames.com/

Pàgina oficial del motor de jocs LibGDX. Conté informació sobre les darreres novetats, descàrrega de l’assistent, documentació i tutorials sobre aquest popular motor de jocs.

http://opengameart.org/

Biblioteca open source d’sprites sheets, sprites, sons, etc.

http://www.kilobolt.com/

Pàgina amb tutorials sobre la programació de jocs a Android i amb LibGDX.

http://stackoverflow.com/

Pàgina amb preguntes i solucions sobre programació, és molt activa i podreu trobar la solució a pràcticament qualsevol dubte que us pugui sorgir.

http://gamedev.stackexchange.com/

Pàgina similar a Stackoverflow però especialitzada en preguntes sobre la creació de videojocs.

http://www.dafont.com/es/

Pàgina amb fonts descarregables, consulteu la llicència de les fonts abans de fer-les servir.

https://www.codeandweb.com/texturepacker

Empaquetador de textures multiplataforma i compatible amb LibGDX.

http://www.gimp.org.es/

Editor d’imatges open source.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Programació de jocs en Android