Introducció

Avui en dia els videojocs són un dels elements més importants de totes les plataformes, tant al sector dels telèfons mòbils com dels ordinadors de sobretaula i portàtils. El fet de disposar d’una major varietat de jocs pot ser decisiva en l’elecció dels usuaris per una o altra plataforma, i això les empreses que hi ha al darrere dels sistemes operatius ho saben i dediquen gran part del seu esforç a cuidar aquest sector.

En la programació de dispositius mòbils ens trobem amb algunes diferències respecte la programació de jocs per a ordinador o per a consoles. Algunes de les més importants són:

  • Les dimensions de la pantalla són reduïdes
  • Tenim menys elements d’entrada d’informació i entre ells disposem dels sensors, que no són habituals en ordinadors
  • Hem d’adaptar el joc tenint en compte els diferents tipus de dispositius disponibles
  • S’han de prioritzar aspectes com el consum energètic o l’espai que ocupa el joc a causa de les característiques dels dispositius mòbils

En l’apartat “Programació de jocs en Android” farem un repàs als conceptes bàsics de la programació de videojocs i analitzarem els principals mètodes d’entrada de què disposem a la plataforma Android: sensors, pantalla tàctil i el teclat.

En l’apartat “Desenvolupament d’un joc” aprendrem a crear un joc des de zero fent servir un motor de jocs: LibGDX. Aprendrem a crear personatges, a assignar-los gràfics, a aplicar-los transformacions, etc.

Per seguir els continguts d’aquesta unitat és molt recomanable anar creant i provant l’aplicació pas a pas, provant les diferents configuracions i mètodes per assegurar-se que s’entén tot el que es va realitzant. Necessitareu també consultar l’ajuda contextual de l’Android Studio i la documentació de LibGDX de manera regular per descobrir noves funcions dels objectes utilitzats.

Anar a la pàgina següent:
Resum