Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu les opcions correctes (pot haver-hi més d’una opció correcta):

NúmPregunta
1

La classe scrollable és l’encarregada d’actualitzar els objectes del joc

2

Si fem la crida a stage.act(delta) tots els actors que estiguin a l’stage s’actualitzaran

3

La classe InputHandler hereta de la classe actor i serveix per gestionar l’entrada de l’usuari

4

L’objecte batch és un element “pesat” i no és aconsellable tenir-ne més d’un

5

Per dibuixar figures geomètriques fem servir un SpriteBatch

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Podem tenir més d’una instància d’un sound però sols una d’un element music

2

Els group són agrupacions d'actors i disposen també de mètodes act i draw

3

L’event MouseMoved de l'InputProcessor és l’equivalent a arrossegar el dit en dispositius mòbils

4

El valor delta marca els FPS de l’aplicació

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Mètode encarregat de dibuixar els actors d’un stage:

2

Classe encarregada de carregar els recursos gràfics:

3

Objecte descendent de Widget per mostrar text per pantalla:

4

Objecte per executar accions simultànies:

ol>

Exercici 4

Respecte l’estructura del joc:

NúmPregunta
1

La classe és la classe on farem la crida per carregar tots els recursos del joc i donarà pas a la pantalla principal. La pantalla principal serà i serà l’encarregada de crear l’ i afegir els amb addActor. ScrollHandler és descendent de i s’encarregarà de gestionar els objectes , que seran els fons de pantalla: i els obstacles: .

2

Al paquet tenim dues classes: la classe definirà totes les textures, sons i fonts i la classe que s’encarregarà de gestionar l’entrada de l’usuari.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos