Annexos

Aplicació TouchEvents

En aquest annex podeu descarregar el codi corresponent a l’aplicació “TouchEvents” dels continguts de l’apartat “Programació de jocs en Android”.

Aplicació MotionSensor

En aquest annex podeu descarregar el codi corresponent a l’aplicació “MotionSensor” dels continguts de l’apartat “Programació de jocs en Android”.

Recursos activitat "Moviment amb sensors"

En aquest annex podeu descarregar els recursos necessaris per crear l’aplicació “Moviment amb sensors” de l’apartat “Programació de jocs en Android”.

Activitat "Moviment amb sensors"

En aquest annex podeu descarregar l’aplicació “Moviment amb sensors” de l’apartat “Programació de jocs en Android”.

u4_a1_movement.zip ( 345.2 KB )

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Desenvolupament d'un joc