Resum

Gairebé qualsevol aplicació actual per a dispositius mòbils que vulgui ser atractiva per als usuaris, aprofitar el maquinari i donar la màxima informació amb una pantalla reduïda, ha d’incorporar informació en un o més sentits a l’usuari: imatges, vídeo, so, etc. Els dispositius mòbils també porten un conjunt de sensors (d’orientació, posició geogràfica, etc.) que faciliten molt la interacció dels usuaris i les aplicacions.

Des de les característiques multimèdia més senzilles, com ara mostrar imatges a les aplicacions, Android facilita enriquir aquest aspecte amb nombrosos recursos. Per exemple, es poden crear animacions a partir de les imatges sense haver de programar gairebé res. D’una banda, es poden aplicar transformacions (girs, moviments, zooms) a les imatges dinàmicament, i de l’altra es pot fer servir un conjunt d’imatges encadenades com a animació, el que s’anomena animació per fotogrames.

Per tal de permetre als usuaris visualitzar fàcilment les seves fotografies, les aplicacions d’Android poden crear galeries d’imatges amb les quals els usuaris poden navegar per les fotografies que hi ha al dispositiu i triar la que els interessi més d’una manera molt intuïtiva. Això facilita que les aplicacions permetin triar imatges (per exemple per pujar-les a la web, per crear avatars, etc.).

La reproducció de so i vídeo és, potser, la propietat més característica dels sistemes multimèdia, i a Android es pot fer que les aplicacions reprodueixin tots dos tipus de recursos multimèdia afegint uns quants elements i donant unes poques instruccions molt senzilles. En molts casos això permet fer una aplicació molt més atractiva sense gaire esforç.

Pel que fa a les interaccions multimèdia, els dispositius mòbils han introduït a la pràctica uns elements que als ordinadors pràcticament no hi eren o el desenvolupament dels quals era molt pobre: es tracta de la possibilitat que tenen els dispositius mòbils de moure’s amb l’usuari i, per tant, de mesurar tant la seva orientació o inclinació com per obtenir la posició geogràfica de l’usuari i,així, poder donar-li un ampli ventall d’informació referida a la seva posició: botigues, serveis o altres elements propers, posició d’altres persones, mesures de la distància recorreguda, posició al mapa o dins d’una ruta, etc. Amb la capacitat de rebre les coordenades GPS, les aplicacions Android permeten fer tot això d’una manera força directa.

Un dels grans avantatges dels dispositius mòbils és que l’usuari té al seu abast una càmera de fotos i vídeo i una gravadora d’àudio en qualsevol moment, cosa que ha disparat la captura d’imatges i àudio per part dels usuaris, així com les aplicacions que permeten publicar instantàniament aquesta informació, compartir-la amb altres usuaris, emmagatzemar-la per donar-li ús posteriorment, etc. Per treure profit d’un dispositiu mòbil cal saber, doncs, accedir a aquests accessoris, engegar-los i accedir als continguts gravats per reproduir-los o fer-ne un altre ús.

També és molt important saber accedir als continguts emmagatzemats al dispositiu per posar-los a l’abast de l’usuari, com ara mitjançant una galeria d’imatges, i distingir les diferents possibilitats d’emmagatzemament que ens ofereixen els dispositius mòbils (memòria interna, targetes de memòria externa, etc.).

Finalment, al món multimèdia hi ha nombrosos formats per desar imatges, àudio i vídeo, i cal conèixer els més importants i saber controlar les aplicacions perquè generin els continguts multimèdia en diferents formats i amb diferents qualitats en funció del seu ús previst.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Resultats d'aprenentatge