Resultats d'aprenentatge

 1. En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
  • Analitza entorns de desenvolupament multimèdia.
  • Reconeix les classes que permeten la captura, processament i emmagatzematge de dades multimèdia.
  • Utilitza classes per a la conversió de dades multimèdia d’un format a un altre.
  • Utilitza classes per construir processadors per a la transformació de les fonts de dades multimèdia.
  • Utilitza classes per controlar esdeveniments, tipus de mèdia i excepcions, entre d’altres.
  • Utilitza classes per a la creació i el control d’animacions.
  • Utilitza classes per construir reproductors de continguts multimèdia.
  • Depura i documenta els programes desenvolupats.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències