Introducció

Una de les característiques més notables dels dispositius mòbils actuals és la seva capacitat per reproduir continguts multimèdia de tot tipus (imatge, àudio, vídeo, animacions, etc.). Alhora, també són capaços d’obtenir tots aquests tipus d’informació multimèdia del seu entorn (fer fotografies, gravar àudio i vídeo, etc.). A més, aquests dispositius poden capturar una altra informació, com ara la seva posició geogràfica, la seva orientació, etc.

Totes aquestes característiques fan molt atractius els dispositius mòbils, i per aquest motiu els usuaris esperen que les aplicacions dels dispositius en facin ús per tal d’enriquir o fer més fàcil la seva utilització.

En aquesta unitat aprendreu a afegir les característiques multimèdia més importants a les vostres aplicacions, tant per reproduir continguts com per recollir informació multimèdia amb els dispositius Android.

En l’apartat “Programació multimèdia” veureu com es pot fer que les aplicacions mòbils reprodueixin imatges, àudio, animacions i vídeo fent servir els formats més populars i adients per a aquesta tasca. També veureu com fer que les vostres aplicacions obtinguin la posició geogràfica del dispositiu mitjançant GPS i la mostrin en un mapa. Finalment, s’explica com dibuixar formes geomètriques per permetre que les aplicacions generin dinàmicament els gràfics que elssiguin necessaris.

En l’apartat “Objectes multimèdia” veureu l’altra banda de les característiques multimèdia, és a dir, com es pot enregistrar informació multimèdia a les aplicacions mòbils. Concretament, es veurà com fer i desar fotografies amb la càmera del mòbil, com gravar àudio i com gravar vídeos. Tot això també implica saber accedir als continguts emmagatzemats a la memòria del dispositiu, per la qual cosa també hi ha una explicació de com llegir els continguts multimèdia desats a la targeta de memòria.

Per seguir els continguts d’aquest mòdul és convenient anar fent les activitats i els exercicis d’autoavaluació. Tot i que les unitats formatives tenen un contingut important des del punt de vista conceptual, sempre s’ha procurat donar-los un enfocament pràctic en les activitats proposades.

Anar a la pàgina següent:
Resum