Exercicis

Exercici 1

Trieu l’opció correcta

Les aplicacions Android que accedeixen al micròfon i graven so…

NúmPregunta
1

No necessiten especificar cap permís especial.

2

Només poden gravar el so en format 3gp.

3

Només poden reproduir o gravar, però no totes dues coses.

4

Han d’alliberar el micròfon quan acaben de fer-lo servir.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions

La càmera de fotos als dispositius Android…

NúmPreguntaVF
1

Només es pot fer servir amb l’aplicació estàndard que porta el dispositiu.

2

No es pot silenciar el so que fa en fer la foto (obturador).

3

Pot desar les fotografies en diferents formats d’imatge.

4

No pot desar les fotografies a la targeta externa de memòria (SD).

Exercici 3

Trieu l’opció correcta

Quan es graven vídeos a Android…

NúmPregunta
1

Si la gravació va bé l’aplicació de vídeo torna un URI, que és un Universal Resource Identifier, per tal de poder accedir al vídeo.

2

No es pot detectar si es cancel·la la gravació.

3

L’aplicació de vídeo torna un URI, que és un Unknown Recording Item, si la gravació falla.

4

No es pot controlar cap paràmetre de l’aplicació de gravació de vídeo.

Exercici 4

Relacioneu els conceptes

Relacioneu cada propietat del fitxer que es vol gravar amb l’objecte MediaRecorder amb el seu mètode corresponent.

NúmPreguntaResposta
1

Origen de l’àudio (micròfon, línia telefònica…)

2

Format del fitxer d’àudio

3

Nom del fitxer d’àudio

4

Codificació del fitxer d’àudio

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos