Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Una animació per interpolació es defineix mitjançant…

NúmPregunta
1

un vídeo amb l’animació que volem reproduir.

2

una o més operacions com translació, rotació i escalat d’una imatge.

3

un conjunt de fotogrames amb totes les imatges de l’animació.

4

un conjunt de fotogrames amb una de cada cinc imatges de l’animació.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Les coordenades GPS a dispositius Android…

NúmPreguntaVF
1

només es poden tractar en dispositius reals, no a l’emulador.

2

es poden obtenir a través d’un fitxer de text, del qual es va llegint la ruta i es pot anar seguint poc a poc.

3

es poden traduir a una posició en un mapa de Google Maps.

4

s’expressen en metres des de l’equador i el meridià de Greenwich.

Exercici 3

Completeu les afirmacions següents amb la paraula o paraules que considereu més adients:

NúmPregunta
1

Les animacions per fotogrames es visualitzen amb un .

2

Les animacions per interpolació es visualitzen amb un .

3

Per reproduir un vídeo i afegir-hi controls de reproducció, calen un i un .

4

El permet reproduir so i música.

Exercici 4

Relacioneu les descripcions amb el nom de cada propietat a un fitxer d’animacions per interpolació:

NúmPreguntaResposta
1

Valor inicial de transparència de la imatge:

2

Les repeticions de l’animació comencen des d’un principi o tornen enrere des del final:

3

Coordenada vertical on acaba l’animació:

4

Coordenada vertical del punt respecte al qual gira una imatge:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos