Annexos

Imatges estàtiques

En aquest annex podeu descarregar el programa d’exemple corresponent a l’apartat 1.1.1 Imatges estàtiques de la unitat 3.

u3a1_imatges1.zip ( 494.3 KB )

Selecció dinàmica d'imatges

En aquest annex podeu descarregar el programa d’exemple corresponent a l’apartat 1.1.2 Selecció dinàmica d’imatges de la unitat 3.

u3a1_imatges2.zip ( 836.9 KB )

Animacions per interpolació

En aquest annex podeu descarregar el programa d’exemple corresponent a l’apartat 1.2.1 Animacions per interpolació de la unitat 3.

u3a1_animacio1.zip ( 426.8 KB )

Animacions per fotogrames

En aquest annex podeu descarregar el programa d’exemple corresponent a l’apartat 1.2.2 Animacions per fotogrames de la unitat 3.

u3a1_animacio2.zip ( 570.6 KB )

Controls de reproducció de so

En aquest annex podeu descarregar el programa d’exemple corresponent a l’apartat 1.3.2 Controls de reproducció de la unitat 3.

Reproducció de vídeo

En aquest annex podeu descarregar el programa d’exemple corresponent a l’apartat 1.4 Vídeo de la unitat 3.

Coordenades GPS

En aquest annex podeu descarregar el programa d’exemple corresponent a l’apartat 1.5.1 Coordenades GPS de la unitat 3.

u3a1_gps.zip ( 189.9 KB )

Google Maps

En aquest annex podeu descarregar el programa d’exemple corresponent a l’apartat 1.5.4. Afegint marques al mapa de la unitat 3.

u3a1_gmaps.zip ( 260.2 KB )

Dibuixar

En aquest annex podeu descarregar el programa d’exemple corresponent a l’apartat 1.6 Dibuixar de la unitat 3.

u3a1_dibuix.zip ( 5.1 MB )

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Objectes multimèdia