Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

 1. Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils analitzant i fent servir les tecnologies i llibreries específiques.
  • Utilitza les classes necessàries per a la connexió i comunicació amb dispositius sense fils.
  • Utilitza les classes necessàries per a l’intercanvi de missatges text i multimèdia.
  • Utilitza les classes necessàries per establir connexions i comunicacions HTTP i HTTPS.
  • Utilitza les classes necessàries per establir connexions amb magatzems de dades garantint la persistència.
  • Realitza proves d’interacció usuari-aplicació per optimitzar les aplicacions desenvolupades a partir d’emuladors.
  • Empaqueta i desplega les aplicacions desenvolupades en dispositius mòbils reals.
  • Documenta els processos necessaris per al desenvolupament de les aplicacions.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències