Programació de comunicacions

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quin és el permís que heu d’afegir a fitxer de manifest per tenir accés a Internet?

NúmPregunta
1

android.permission.WEB_SERVICE

2

android.permission.INTERNET_CONNECTION

3

android.permission.INTERNET_ACCESS

4

android.permission.INTERNET

Exercici 2

Digueu si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses (F).

NúmPreguntaVF
1

S’han d’executar en un fil separat aquelles tasques que poden bloquejar el fil principal de l’aplicació.

2

AsynkTask és adequat per executar tasques que s’han de quedar en execució durant períodes de temps llargs.

3

El mètode més adequat per comprovar si existeix connexió a la xarxa és onCreate().

4

El mètode onPostExecute el fem servir per actualitzar l’UI una vegada ha acabat el fil d’execució del background.

Exercici 3

Completeu les afirmacions següents amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

s’executa immediatament després de l’execució de la tasca.

2

posa en marxa l’operació que voleu executar en un fil del background.

3

permet actualitzar algun element de la interfície per mostrar el progrés de l’operació.

4

El mètode el feu servir per actualitzar l’UI una vegada ha acabat el fil d’execució del background.

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents.

Digueu quines de les següents són events definits a XmlPullParser.

NúmPreguntaVF
1

START_TAG

2

TEXT

3

END_SECTION

4

END_DOCUMENT

5

NO_DATA

6

END_TAG

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos