Programació avançada

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

El mètode correcte per compartir dades entre aplicacions diferents és:

NúmPregunta
1

Una base de dades

2

Preferències del sistema

3

Variables globals

4

Un proveïdor de continguts

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Quines de les següents opcions es poden fer servir per assegurar la persistència d’una aplicació?

NúmPreguntaVF
1

Shared preferences

2

Sistema de fitxers

3

Variables estàtiques globals

4

Base de dades SQLite

Exercici 3

Completeu les afirmacions següents amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

ha substituït el com la forma més habitual de distribuir aplicacions d’Android.

2

Un requeriment per publicar a Google Play és que l’aplicació ha d’estar signada amb una .

3

Si publiqueu a Google Play heu d’incloure amb l’aplicació una .

4

Per protegir la vostra propietat intel·lectual podeu incloure amb l’aplicació un .

Exercici 4

Relacioneu els següents widgets amb les seves característiques:

NúmPreguntaResposta
1

Permet pulsacions i contenir una imatge en lloc de text.

2

Serveix per mostrar una etiqueta de text.

3

Serveix per introduir text.

4

Caixa de selecció que pot estar marcada o desmarcada.

5

Diferents opcions, de les quals únicament en pot estar marcada una.

6

Botó commutador de dos estats.

7

Permet especificar una puntuació.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos