Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

 1. Aplica tecnologies de desenvolupament per dispositius mòbils avaluant les seves característiques i capacitats.
  • Analitza les limitacions que planteja l’execució d’aplicacions als dispositius mòbils.
  • Descriu diferents tecnologies de desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils.
  • Instal·la, configura i utilitza entorns de treball pel desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils.
  • Descriu configuracions que classifiquen els dispositius mòbils segons les seves característiques.
  • Descriu perfils que estableixen la relació entre el dispositiu i l’aplicació.
  • Analitza l’estructura d’aplicacions existents per dispositius mòbils identificant les claus utilitzades.
  • Realitza modificacions sobre aplicacions existents.
  • Utilitza emuladors per comprovar el funcionament de les aplicacions.
 2. Desenvolupa aplicacions per dispositius mòbils analitzant i fent servir les tecnologies i llibreries específiques.
  • Genera l’estructura de classes necessària per l’aplicació.
  • Analitza i utilitza les classes que modelen finestres, menús, esdeveniments i controls per al desenvolupament d’aplicacions gràfiques senzilles.
  • Realitza proves d’interacció usuari-aplicació per optimitzar les aplicacions desenvolupades a partir d’emuladors.
  • Documenta els processos necessaris pel desenvolupament de les aplicacions.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències