Introducció

Un dels mercats amb major creixement en els darrers anys ha estat el de l’anomenada telefonia intel·ligent. Un dels aspectes fonamentals d’aquesta ha estat l’ampli ventall d’aplicacions disponibles per aquests dispositius, que tenen unes característiques de maquinari avançades. Android és un dels sistemes operatius punters en aquest àmbit i amb el qual és possible crear aplicacions de manera lliure i gratuïta. En aquesta unitat us endinsareu en la programació de dispositius mòbils i multimèdia en Android.

En l’apartat “Entorns de desenvolupament d’aplicacions mòbils” veureu una introducció al món de la programació de dispositius mòbils a l’actualitat, les característiques d’aquest tipus de programació i el sistema Android, i com instal·lar i configurar l’entorn de desenvolupament amb el que treballareu la resta del mòdul. També fareu el vostre primer programa.

En l’apartat “Programació de dispositius mòbils” veureu els conceptes bàsics que s’han de dominar per poder realitzar aplicacions en dispositius mòbils. Estudiareu el cicle de vida de l’aplicació i els components que es fan servir més habitualment en les aplicacions d’Android.

Per seguir els continguts d’aquest mòdul, és convenient anar fent les activitats i els exercicis d’autoavaluació i llegir els annexos (si n’hi ha). Tot i que les unitats formatives tenen un contingut important des del punt de vista conceptual, sempre s’ha procurat donar-los un enfocament pràctic en les activitats proposades.

Anar a la pàgina següent:
Resum