Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Relacioneu els components amb les seves característiques.

NúmPreguntaResposta
1

Activitat (activity)

2

Servei (service)

3

Proveïdor de continguts (content provider)

4

Receptor de broadcast (broadcast receiver)

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

En quin dels següents fitxers del projecte es declaren al sistema els components que farà servir l’aplicació?

NúmPregunta
1

Main.xml

2

Strings.xml

3

AndroidManifest.xml

4

Activity.java

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Referit als intents:

NúmPreguntaVF
1

Serveixen per activar els components del tipus activity, service i content provider.

2

Serveixen per emmagatzemar dades que faran servir les activitats.

3

Permeten contenir informació extra que utilitzarà el component al qual va dirigit.

4

Poden ser implícits i explícits.

Exercici 4

Relacioneu els conceptes amb les seves definicions i/o característiques.

NúmPreguntaResposta
1

Intent

2

URI

3

MIME

4

Funció callback

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos