Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Relacioneu els diversos sistemes operatius mòbils amb les companyies que els desenvolupen.

NúmPreguntaResposta
1

Android

2

Blackberry OS

3

Windows Phone

4

iOS

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Quina de les següents no és una característica d’Android?

NúmPregunta
1

És un projecte de codi lliure.

2

Les eines de desenvolupament tenen un preu reduït.

3

El seu desenvolupament es realitza en Java.

4

És una de les plataformes de dispositius mòbils més important.

Exercici 3

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

En general considerem que un dispositiu mòbil té les següents característiques:

NúmPreguntaVF
1

Mida reduïda i pes lleuger

2

Connexió sense fils contínua

3

Càmera de fotos

4

Alta capacitat d’interacció amb l’usuari amb una pantalla tàctil o pantalla i teclat

Exercici 4

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

El primer pas abans de desenvolupar programes per a dispositius mòbils és instal·lar .

2

Ubuntu ja ve amb una instal·lació de per defecte, però és millor que instal·lem la d’Oracle.

3

Un dels entorns de desenvolupament per a Android més populars és .

4

és un conjunt d’eines per desenvolupar i depurar les aplicacions android.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Programació de dispositius mòbils