Annexos

Configuració del servei DNS

Captura del trànsit de xarxa feta amb el programa Wireshark. La captura conté les trames corresponents a una consulta DNS. S’hi pot veure una consulta d’una entrada de registre de recurs de tipus A i la seva resposta corresponent. I a continuació s’observa la consulta per fer la resolució inversa de la adreça IP obtinguda.

Documentació complementària del sistema de noms de domini DNS, on podreu trobar exemples detallats del funcionament del servidor BIND i explicacions més extenses sobre el protocol DNS.