Activitats

Funcions de la comunicació

L'objectiu d'aquesta activitat és caracteritzar les funcions de la comunicació a través de diferents situacions educatives.

Poseu un exemple de diferents situacions educatives en les quals quedin reflectides cadascuna de les diferents funcions de la comunicació:

  • Informativa
  • Valorativa
  • Reguladora

Elements del procés de la comunicació

L'objectiu d'aquesta activitat és identificar els diferents elements que intervenen en el procés de la comunicació en una situació educativa quotidiana.

A partir de la situació comunicativa següent que es produeix en una escola bressol, identifiqueu els diferents elements que intervenen en el procés de la comunicació:

El Manel és un infant de la classe de 2-3 anys. Avui l’ha portat l’avi a l’escola i això no li ha agradat gaire perquè prefereix que ho faci el seu pare. Ha entrat a classe i ha anat al racó dels ninos, ha agafat el seu nino preferit i s’ha quedat allà, mirant-lo i amb un posat seriós. La Rosa, la mestra, ha anat a donar-li la benvinguda i a dir-li bon dia, però ell no li ha respost fins que no li ha repetit tres vegades, i li ha contestat “Bon dia, no tinc ganes de jugar amb tu”.

Barreres comunicatives

L'objectiu d'aquesta activitat és identificar les diferents barreres que poden dificultar la comunicació en diferents situacions educatives.

El Ricard és el tutor de P-3 d’una escola de Cerdanyola. És la primera reunió de classe i es troba davant de les famílies dels infants de la seva classe:

Els pares de la Roser són sords, es comuniquen amb llenguatge de signes i saben llegir els llavis. Els pares de la Roselin, el Michel i la Lourdes Maria són de Colòmbia, acabats d’arribar. Els pares del Francesc són el Raül i el Lluís. Els pares de la Mercè són els únics que volen fer religió a l’escola, i tenen unes fortes conviccions religioses. Per últim els pares del Martí són unes de les famílies de tota la vida de Cerdanyola, són venedors ambulants i amb els altres fills ja han tingut problemes per temes d’absentisme.

1. A partir d’aquesta situació, indiqueu les possibles barreres que poden intervenir en la comunicació del Ricard amb les diferents famílies.

2. Quins aspectes podria incorporar per tal de facilitar la comunicació i la comprensió de la informació de la reunió.

Comunicació no verbal

L'objectiu d'aquesta activitat és caracteritzar els diferents elements que intervenen en la comunicació no verbal així com els significats que s'hi poden atribuir.

Elaboreu un mural/Power amb fotografies (mínim 15 fotografies) que reculli algun dels següents elements de la comunicació no verbal: mirada, somriure, postura i distància, i els diferents significats que poden tenir i les diferents informacions que aporten a la comunicació.

Estils de comunicació

L'objectiu de l'activitat és identificar i caracteritzar els diferents estils de comunicació (passiu, agressiu i assertiu).

Identifiqueu quin estil de comunicació (comunicació passiva,agressiva i assertiva)es dóna en les situacions següents: Passeu a l’estil de comunicació assertiva aquelles situacions que no ho siguin.

1. Un estudiant universitari decideix canviar els seus estudis a una altra carrera que els seus pares no aproven. Queda amb els seus pares per comunicar-los la decisió: “Ja sé que us feia il·lusió que jo estudiés Medicina. Des de fa un temps m'adono que a mi en realitat no m’agrada, m’és molt difícil estudiar i no aconsegueixo concentrar-me. Per això he decidit que vaig a estudiar Magisteri, que és el que sempre he volgut estudiar. Així jo seguiré amb el meus estudis, treure bones notes i estaré més tranquil”.

a) Passiu b) Assertiu c) Agressiu

Justificació………………………………………………………………………………………..

2. Un company de classe demana a un altre ajuda per buscar bibliografia per fer el treball que s’ha de lliurar la setmana vinent. Aquest li respon: ”Busca’t la vida, tio! No veus que jo també estic ocupat”.

a) Passiu b) Assertiu c) Agressiu

Justificació………………………………………………………………………………………..

3. Un company critica a un altre injustament, aixecant-li la veu. Aquest decideix callar-se i no expressar el seu enuig de manera clara.

a) Passiu b) Assertiu c) Agressiu

Justificació………………………………………………………………………………………..

4. Un professor torna un treball a un alumne i li comenta: “Si no t’esforces una mica més et poso un zero directament… Quin desastre, espavila’t perquè ho estàs fent fatal, vas per mal camí”.

a) Passiu b) Assertiu c) Agressiu

Justificació………………………………………………………………………………………..

5. Una alumna està en classe i té un dubte. La planteja de manera oberta: ”Si us plau Cristina, podries aclarir els passos que hem de fer per elaborar la pràctica”.

a) Passiu b) Assertiu c) Agressiu

Justificació………………………………………………………………………………………..

6. Una professora arriba tard a una xerrada. Es queda de peu al costat de la porta enlloc d’anar a seure a primera fila ja que suposaria cridar l’atenció de manera destacada.

a) Passiu b) Assertiu c) Agressiu

Justificació………………………………………………………………………………………..

Estils de comunicació

L'objectiu de l'activitat és caracteritzar els diferents estils de comunicació en diferents situacions comunicatives quotidianes en el si de la tasca educativa.

A partir de la situació següent, acabeu el diàleg amb la intervenció de l’educadora amb l’objectiu que la mare entengui que aquesta situació no es pot repetir mai més en el futur, utilitzant cadascun dels tres estils de comunicació (assertiu, passiu i agressiu) i si és possible representeu la situació, graveu-la i pengeu-la en el fòrum per tal que els companys puguin endevinar de quin estil es tracta en cada situació:

Quinze minuts abans d’anar a dinar, mentre la tutora està amb el seu grup-classe recollint i parlant en rotllana, una mare entra cridant a la classe dient que porta ½ hora esperant ala seva filla, que tenia visita al metge i que segur que arribarà tard. Culpa a la tutora que no ha estat prou pendent de l’hora, tot i que la nota que tenia penjada la tutora al suro deia que la vindrien a recollir al migdia, sense concretat l’hora exacta.

a) Resposta assertiva de l’educadora b) Resposta passiva c) Resposta agressiva

La comunicació: barreres comunicatives

L'objectiu de l'activitat és identificar les diferents barreres que poden aparèixer en la comunicació dificultant el procés comunicatiu.

Aquesta activitat es fa en grups de 4 o 5 persones. Un membre del grup fa un dibuix (senzill) i a continuació l'ha d’explicar a la resta del grup. Ha d'escollir si l'explica de manera oral o per escrit.

No val dir el nom de l’objecte, sinó que se n’ha de fer una petita descripció. Exemple: No es pot dir “Dibuixeu un sol” sinó s'ha de dir “a dalt a l’esquerra, un cercle”. A partir de les instruccions donades els altres membres del grup hauran de fer el dibuix. Després es mostren els dibuixos resultants i es compara amb el dibuix original. Cada membre del grup farà una reflexió sobre el procés comunicatiu (què és el que ha entès, el que no ha entès, en què es diferencia el seu dibuix de l'original i dels de la resta del grup…)

Barreres de la comunicació verbal

L'objectiu d'aquesta activitat és identificar les barreres que dificulten la comunicació verbal.

Quines barreres de comunicació pot trobar un infant que no parla el nostre idioma a l'inici de curs? Penseu què podria fer un educador/a per ajudar-lo a superar-les.

Proxèmica i cultures diferents

L'objectiu d'aquesta activitat és veure les diferències en l'espai personal entre cultures diferents.

Busqueu quines diferències sobre l'espai personal hi ha entre Gran Bretanya i Catalunya.

Feu el mateix entre un país occidental i un país àrab.

Anar a la pàgina anterior:
La comunicació: eina d'interacció
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació