Exercicis

Exercici 1

Assenyaleu quins d’aquests signes i símptomes indiquen que un individu es troba en aturada cardiorespiratòria:

NúmPregunta
1

La víctima respon.

2

Pèrdua del coneixement. El subjecte no respon.

3

La víctima no respira.

4

Presència de pols.

5

Absència de pols.

6

El subjecte parla amb dificultat.

7

Pupil·les dilatades. Midriasi.

8

Presència d’una hemorràgia.

9

Pell freda, pàl·lida, suosa, de vegades amb cianosi.

10

Pell calenta.

Exercici 2

Relacioneu cada explicació amb el seu concepte:

NúmPreguntaResposta
1

Fa una valoració prèvia de la víctima per poder prestar els primers auxilis correctament. El fa el socorrista mitjançant l’us de les mans i dels seus coneixements.

2

Integració de la RCP i la desfibril.lació com a components fonamentals d’una reanimació precoç per intentar salvar vides. Fet per socorristes acreditats en l’us del DEA i entrenat en tècniques d’RCP.

3

Preserva fonamentalment la funció cerebral i la cardíaca. Hi intervé personal especialitzat (metges, infermeres i tècnics) en una UCI mòbil o en un hospital. .

Exercici 3

Indiqueu si aquestes afirmacions són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

La fibril·lació ventricular és causa d’ACR de tipus respiratori.

2

El suport vital bàsic el fa només el personal sanitari.

3

Davant la sospita que hi ha un traumatisme al cap (possible lesió medul·lar), cal obrir la via aèria mitjançant la maniobra front-mentó.

4

Es col.locarà una víctima en PLS si està conscient i respira.

5

Davant d’una ACR, actualment, ja no es comprova el pols.

6

Demanarem ajuda quan ens trobem amb una víctima que està al terra.

7

Quan es comprova que una víctima està inconscient i no respira es truca al 112.

Exercici 4

Completeu les següents frases seleccionant els termes adequats en cada cas:

NúmPregunta
1

En la , és important que la víctima tingui el de la mà tocant el i el tocant la galta de la víctima; així la víctima no presenta a la galta i queda .

2

La relació entre compressions i insuflacions en un adult són:;en canvi en un com que la causa d’ACR és majoritàriament sol>respiratòria</sol>; la relació és .

3

Els braços per fer l’RCP han d’estar , les mans amb els dits , fent força amb . Les mans es posen al. L’estèrnum ha de baixar . El ritme de les ha de ser de .

4

Per fer la maniobra , cal al costat de la víctima. Es col·loca una mà damunt el de la víctima, amb prou per aixecar el cap cap enrere. L’altra mà cal posar-la de la part òssia del mentó, tot la mandíbula i .

Exercici 5

Completeu les següents frases posant degudament els termes corresponents:

NúmPregunta
1

Considerem nen a l’infant entre; En aquests, la causa més freqüent d’ACR és , per això començaran les maniobres amb de rescat.

2

Per comprovar la , el nen suaument per les i li parlarem alt i clar prop de l’orella.

3

La realització de les compressions toràciques es diferencia de , en què en el nen només es col·loca sobre el tòrax, fent força amb .

4

Si el socorrista està , cal que realitzi durant . Després ha de trucar al .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Desfibril·lador Semiautomàtic (DEA)