Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

Administració
 • Coordinació
 • Núria Vilanova Morató
 • Redacció
 • Blanca Lluveras Puig
 • Joan Ortiz Salmeron
 • Julia Pérez López
 • Adaptació
 • Joan Ortiz Salmeron
 • Administració
 • W.CFGM.GAD.M04/0.11
 • CFGM - Gestió administrativa
© Departament d'Ensenyament
Primera edició: febrer 2012

Taula de Continguts